Priser og pladser

Certificeret Mindful børnepasser

Prisen for en plads i Nillebo er 2.885,00 kr. i forældre-betaling samt 6.280,00 kr. i tilskud fra kommunen.

 

Totalt indbetales 9.165,00 kr. på Nillebo's konto månedsvis forud, hvilket vil sige, at der eksempelvis betales for juni måned, slut maj, således at Nillebo modtager betaling senest sidste bankdag i maj. Der betales for alle årets måneder, uanset om barnet eller Nillebo holder fri, ferie, er syg eller lukkes ned af anden årsag (eksempelvis af regeringen, som set under covid-19 pandemien). Der vil, i det omfang det er muligt, være vikar under min sygdom.

 

Ved kontrakt indgåelse indbetales et depositum svarende til første måneds forældrebetaling. Dette beløb tilbagebetales IKKE, hvis man ikke starter som aftalt. Startes der som planlagt i kontrakten, indbetales der kun, hvad der svarer til det kommunale tilskud den første måned.

 

Er betalingen ikke modtaget sidste bankdag inden månedesskift, vil barnet ikke kunne modtages i pasningsordningen, før pengene er modtaget på Nillebo's konto.

 

Prisregulering sker, for såvel forældrebetalingen som for det kommunale tilskud, årligt med virkning pr. den 1. januar, altså indbetalingen ultimo december.

 

Forsikring står forældrene selv for og der hæftes ikke for ødelagt og bortkommet tøj og egendele.

 

Nillebo har én ledig plads nu og en mere pr. 1/6-2021.

© 2016 | Nillebo